Strona główna
Historia
Dokumenty
Nauczyciele
Uczniowie
Samorząd

 

 

 

Polskiej młodzieży Patronie

- Święty Stanisławie

Wznosim do Ciebie swe dłonie,

modłów naszych chór.

 

Ty prowadź nas, przez trud i znój

Na Chrystusowy szlak.

Niech świeci nam wciąż przykład Twój,

Matki Królowej anielski znak.

 

W Hostię wpatrzony w pokorze

- Święty Stanisławie,

W sercu wykuwasz ład Boży,

wielką Ducha moc.

 

Ty prowadź nas.....

Wykonała: E.P. Chałupki Dębniańskie 2006-2021