Strona główna
Historia
Dokumenty
Nauczyciele
Uczniowie
Samorząd

Dokumentacja szkolna

Statut Szkoły

Regulamin świetlicy szkolnej

Program wychowawczo profilaktyczny

Szkolny Program Antydyskryminacyjny

Procedura bezpieczeństwa w przedszkolu od 01.09.2020           

Procedura bezpieczeństwa w szkole od 14.01.2021

Procedury postępowania w sytuacjach trudnych i kryzysowych

 

 


Karty zapisu dzieci na rok szkolny 2021/2022

 

Karta zapisu dziecka do przedszkola

Karta zapisu dziecka do klasy pierwszej

Karta zapisu dziecka do świetlicy 


Zapisy będą prowadzone od 01.03.2021r. do 31.03.2021 r. 

Wypełnione karty zapisu proszę przesłać na pocztę elektroniczną szkoły tj. spchalupkideb@gmail.com

Wykonała: E.P. Chałupki Dębniańskie 2006-2021